Studium przypadku – SO zapobiega kondensacji w przyczepie silosowej

15. marca 2022
Jak zapobiec kondensacji pary wodnej w przyczepie silosowej, a tym samym rozwojowi bakterii lub zarazków?

W naszym najnowszym studium przypadku, wraz z naszym partnerem Ants Technology & Consulting, pokazujemy, jak wysokiej jakości osuszacz powietrza zapobiega kondensacji w przyczepie silosowej za pomocą rozwiązań SUTO do monitorowania punktu rosy. Projekt jest realizowany we współpracy z Van den Bosch Transport B.V. w Erp (NL).

Pobierz wszystkie informacje, pobierając nasze studium przypadku.

Pobierz studium przypadku